Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre.

Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i matematikk.

Jeg skulle ønske at fokuset var på å gi lærerne tid og rom for å benytte sin relasjonskompetanse i møte med elevene. Lærerne ville da blitt enda flinkere til dette, elevene ville bli tryggere og føle tilhørighet, både trivsel og skoleresultater ville økt betydelig.

Det er forsket mye på skolen og det som trer frem som det mest avgjørende for å lykkes er nettopp dette: Den gode relasjonen mellom lærer og elev.

Se gjerne Jan Spurkelands bok Relasjonspedagogikk og dette innlegget fra lærer Andreas Stien-Leenderts i Dagbladet.

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten – det finnes ingen «one size fits all».

Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han deler av sin innsikt og erfaring angående

  • nøkkelen til hver enkelt medarbeiders motivasjon
  • hvordan du kan bli kvitt dårlige relasjoner og
  • hvordan du kan øke engasjement, produktivitet og prestasjoner

og mye mer. Tirsdag 9.6. holder han kurs på Otium Sanserom, det anbefales på det varmeste.

Her kan du lese hva Ukeavisen Ledelse har skrevet om boka.

Jan Spurkeland Ukeavisen Ledelse

IMG_3531

Noen oppgaver er enkle å løse – nærmest på autopilot – fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang. 

I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert – når noe skal gjøres likt hver gang, leverer roboter/dataprogrammer varene bedre enn mennesker.

Samtidig møter vi stadig oftere problemstillinger hvor løsningen ikke er åpenbar, eller hvor den metoden vi har brukt hittil, ikke gir så gode resultater som vi ønsker.

Da trenger vi gode prosesser med relevante verktøy for å komme i mål. Vi trenger tid og rom for å tenke nye tanker, dele og bygge på hverandres innsikt, kreativitet og kompetanse. Slik kan vi lettere finne muligheter og velge strategier for de gode løsningene.

IMG_3532

Noen er redde for å involvere for mange i utviklings- eller endringsprosesser, gjerne fordi de tenker at det vil skape motstand hvis innspill ikke tas til følge.

Det er forståelig, men erfaring viser at det å bli tatt med på råd øker engasjementet for prosessen og motivasjonen for å gjennomføre det nye – selv når egne innspill ikke preger den valgte løsningen.

Forutsetningen for å lykkes med prosesser ligger primært i god prosessledelse. Det gjelder å velge en dyktig prosessleder, gjerne en Playmaker. Videre er virksomhetenes kultur og rammebetingelser samt de involvertes trygghet og kompetanse viktige suksessfaktorer.

Fremtidens suksess handler mer om å legge til rette for engasjement og involvering gjennom gode prosesser, enn om å motivere folk til å nå et «big hairy goal» satt av Sjefen.

Husker du sist du gikk glad og fornøyd fra et møte – ikke fordi det endelig var ferdig, men fordi dere hadde jobbet godt sammen og kommet i mål?

Har du tenkt over hva det er som skiller de gode, inspirerende møtene fra de som tapper deg for energi?

Rom for kreativitet

Noen møterom virker bedre enn andre.

Jeg har tenkt mye over dette, særlig da jeg utviklet konseptet for Otium Sanserom og mens jeg har samarbeidet med mange dyktige kunder og samarbeidspartnere for å planlegge gode møter her på huset. I denne bloggen har jeg samlet noen tips og ideer som jeg mener er viktige for å skape gode møter. Til nytte og inspirasjon før en lang høst med stor møtevirksomhet ;o).

Involvering skaper engasjement

Involvering skaper engasjement

Hvorfor vil du arrangere dette møtet?

Den største kostnaden ved et møte er deltagernes tid. Det er derfor viktig å tenke igjennom om et møte i det hele tatt er riktig måte å nå dette målet på. Finnes det bedre egnede og mer tidseffektive måter å løse dette på? Hvorfor er det viktig at dere møtes?

Hva er formålet med møtet?

Det finnes mange utfordringer som kan løses ved å kalle sammen til et møte. Videre arrangeres møter ut fra en rekke andre hensyn. Det er uansett avgjørende å vite hvorfor et møte skal holdes, om det er å få frem ideer, ta en beslutning eller rett og slett at det er på tide å møtes ansikt til ansikt. Samtlige deltagere på møtet bør få vite hva dette målet er – og gjerne også hva det forventes at de bidrar med (før, under og/eller etter møtet).

Hvem bør delta på møtet?

Inviterer du til møter litt basert på hierarki og gammel vane? Vurder hvem du tror har interesse av å delta og mulighet til å bidra – alt etter hvilket formål møtet har. Tror du ikke det kunne vært forfriskende med innspill fra noen som du ikke møter med hver uke? Bruker du å invitere noen kun som ”alibi”, vil disse sikkert være glade for å få relevant info før og etter møtet og la deltagelsen være opp til eget initiativ. En ekstern møteleder er nyttig i prosesser.

Det gamle Tukthuset i Trondheim

Det gamle Tukthuset i Trondheim

Hvor og når skal møtet finne sted?

Velg møtested i forhold til formålet med møtet, det er et av dine viktigste verktøy. Det er forskjell på hvilken arena som passer best for et informasjonsmøte, en kreativ prosess eller jobbing med team og relasjoner. Generelt er det likevel slik at vi yter best når vi har det bra, at det ofte er nyttig å komme seg ut av eget hus og at et urolig, trist eller ubekvemt møterom tar mye energi og er lite hensiktmessig.

Hvor mye haster det å gjennomføre møtet? Hvor lang tid trenger deltagerne på å forberede seg? Tenk deg om to ganger før du sender ut forespørsel om flere alternative tidspunkt til en rekke personer – dette kan bli tidkrevende. Det er ofte mer effektivt å velge en dag litt lenger frem i tid enn å prøve å finne ledig tid i neste uke. Jeg anbefaler http://www.doodle.com for å finne tidspunkt som passer for flere.

gruppearbeid

Erfaringsdeling i små grupper øker engasjementet

Hvordan vil du strukturere møtet?

Agenda, møteregler, variasjon, deltagelse og pauser er viktige stikkord her. Huskeregelen VEI (variasjon, energi, involvering) er en nyttig sjekkliste for å skape et engasjerende møte.

Hvis du legger gode, gamle Maslow og hans behovshierarki på minnet når du planlegger dagen, har du større sjanse til å få fokuserte og oppmerksomme møtedeltagere. Fjern distraksjoner som sult, tørst og annet fysisk ubehag, mobiltelefoner og andre forstyrrelser samt unødig utrygghet. Variert sansepåvirkning åpner for bedre læring og refleksjon og hindrer oss i å kun surfe på vedtatte sannheter og innlærte tankemønstre.

Ved møter av lengre varighet, kan det være lurt å bryte opp med gruppearbeid og/eller individuell refleksjonstid. Gruppearbeid fordi det ofte kan være viktigere og mer effektivt at alle får snakke enn at alle får høre alt. Diskusjoner som innledes med noen minutters individuell refleksjon og personlige notater blir ofte mer matnyttige. Dette fordi dere slik får frem flere momenter enn når den første som snakker velger retning for hele gruppen.

Husk også å ta pauser FØR dere merker at de trengs og la dem fylles av bevegelse, småprat, mat/drikke, frisk luft og evt. nødvendige ærend. UNNGÅ aktiviteter som tar oppmerksomheten bort fra møtets agenda, så som å sjekke mail eller ringe kontoret.

Ta i bruk mer av verktøykassa!

Ta i bruk mer av verktøykassa!

Hjelp og hjelpemidler

Ta dere tid til å ”varme opp” gruppa, særlig hvis dere skal jobbe kreativt eller med relasjoner. Å etablere trygghet og tilstedeværelse før dere begynner å jobbe gir større effektivitet underveis. Husk at smil og godt humør er smittsomt og energiskapende.

Ved kreative prosesser er det gull verdt å ha med seg en moderator som kun styrer prosessen og ikke bidrar med egne ideer. Ta også felles ansvar for å gi livshjelp til ferske ideer, en metode er at den første som sier noe etter at en ny ide kommer frem, tar rollen som idéengel og sier noe positivt om idéen..

Visualisering er viktig, men det må ikke alltid være Powerpoint. Tegn, vis, bygg og lag knagger for viktige momenter – eller beveg dere litt rundt og knytt ulike tema og beslutninger opp mot ulike steder. Ta sjansen på å vise hvor god/dårlig du er til å tegne ;o).

Hva skal skje etterpå?

Bli enige om hva som skal skje videre og hvem som har ansvar for hvilken oppfølging innen hvilke frister. Blir du for diffus her risikerer du at møtet/prosessen virker mot sin hensikt.

Husk Otium Sanserom – møterom som virker!

Vi holder til i et 300 år gammelt hus i Trondheim sentrum, innredet for møter og prosesser hvor du vil involvere og skape engasjement. Her legges alt til rette for at du skal lykkes med avdelingssamlinger, fagdager og strategimøter. Se mer om Otium Sanserom her!

Inspirerende grupperom på Otium

Inspirerende grupperom på Otium

Vi snakker mye om involvering av medarbeidere og at kunnskap og kompetanse finnes stadig mer spredt utover i organisasjonene.

Vi snakker om deling og om hvordan deltagelse skaper engasjement og motivasjon.

Vi snakker om innovasjon som nøkkelen til det vi skal leve av etter oljen.

Samtidig henger vi igjen i gamle forestillinger om lederen som den allvitende. Er du som leder villig til å slippe noe styring og kontroll for å åpne for innspill? Vet du i så fall hvordan du gjør det? Slik at fordelene langt overgår ulempene?

Margaret Wheatley har skrevet en veldig god artikkel om denne brytningen:
Leadership in the Age of Complexity: From Hero to Host

Hvis du tror på involvering, kanskje Playmaker er noe for deg?
Se mer om hvordan du kan bli en Playmaker i egen virksomhet på web playmakerne.no eller bloggen playmakerne.wordpress.com

Noen ord til ettertanke…

Turning to one another

There is no greater power than a community discovering what it cares about.
Ask “What´s possible?” not “What´s wrong?” Keep asking.

Notice what you care about. Assume that many others share your dreams.

Be brave enough to start a conversation that matters.
Talk to people you know. Talk to people you don´t know.
Talk to people you never talk to.

Be intrigued by the differences you hear.
Expect to be surprised. Treasure curiosity more than certainty.

Invite in everybody who cares to work on what´s possible.
Acknowledge that everyone is an expert in something.

Know that creative solutions come from new connections.

Remember, you don´t fear people whose story you know.
Real listening always brings people closer together.

Trust that meaningful conversations change your world.
Rely on human goodness. Stay together.

Margaret Wheatley 

Jeg synes 1994 både er lenge siden og ikke så veldig lenge siden, men du hvor mye vi glemmer og hvor selvfølgelig alt det nye blir etterhvert.

Thomas Frey har satt tenåringen i perspektiv – i forhold til samfunnet og over tid. Det bringer noen interessante perspektiver – som f.eks. fremtidens tenåring som scanner kroppen sin og får passende klær fra en 3D printer, som snakker med maskiner og dingser, sjelden med folk, og som slett ikke bryr seg med å kjøre opp eller kjøpe seg bil.

Se mer på The futurist speaker!

Våre mentale anker påvirker handlingsrommet vårt, om vi er oss det bevisst eller ikke. Noen ganger sitter vi så godt fast i vaner og autopilot at handlingsrommet vårt begrenser seg til det kjente (og kjære?). Særlig da trenger vi å skape oss et større lerret, finne oss noen anker langt utenfor.

Jeg gjør det gjerne ved å se på nye trender og teknologier eller hva som gjøres i andre bransjer. Noen ganger oppdager jeg ting som drar opp pulsen og gir meg den gode WOW-følelsen – så fantastisk, er det virkelig mulig?!

I dag var det et helt nytt prespektiv på vannforsyning, les selv på FuturistSpeaker.com!

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.