Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen - hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre. Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i matematikk. Jeg skulle ønske at fokuset var på å … Fortsett Økt kvalitet i skolen – sikter vi på feil mål?

Tilpasset ledelse – lettere sagt enn gjort?

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten - det finnes ingen "one size fits all". Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han deler av sin innsikt og erfaring angående nøkkelen til hver enkelt medarbeiders motivasjon hvordan du … Fortsett Tilpasset ledelse – lettere sagt enn gjort?

Hvorfor så opptatt av prosess?

Noen oppgaver er enkle å løse - nærmest på autopilot - fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang.  I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert - når noe skal gjøres likt hver gang, leverer roboter/dataprogrammer varene … Fortsett Hvorfor så opptatt av prosess?

Kan alle bidra? Vil de? Vil du?

Vi snakker mye om involvering av medarbeidere og at kunnskap og kompetanse finnes stadig mer spredt utover i organisasjonene. Vi snakker om deling og om hvordan deltagelse skaper engasjement og motivasjon. Vi snakker om innovasjon som nøkkelen til det vi skal leve av etter oljen. Samtidig henger vi igjen i gamle forestillinger om lederen som … Fortsett Kan alle bidra? Vil de? Vil du?

Tenåringen og resten av verden 1994 – 2014 – 2034

Jeg synes 1994 både er lenge siden og ikke så veldig lenge siden, men du hvor mye vi glemmer og hvor selvfølgelig alt det nye blir etterhvert. Thomas Frey har satt tenåringen i perspektiv - i forhold til samfunnet og over tid. Det bringer noen interessante perspektiver - som f.eks. fremtidens tenåring som scanner kroppen … Fortsett Tenåringen og resten av verden 1994 – 2014 – 2034

Er handlingsrommet større enn du tror?

Våre mentale anker påvirker handlingsrommet vårt, om vi er oss det bevisst eller ikke. Noen ganger sitter vi så godt fast i vaner og autopilot at handlingsrommet vårt begrenser seg til det kjente (og kjære?). Særlig da trenger vi å skape oss et større lerret, finne oss noen anker langt utenfor. Jeg gjør det gjerne … Fortsett Er handlingsrommet større enn du tror?

Sannhetens øyeblikk

Dette er de første Masterstudentene fra HiSTs Industriell Instrumentering - etter at de hadde presentert essensen av Masteroppgavene sine for NCE (Norwegian Center of Expertise) Instrumentation. Champagnen var vel fortjent, alle fem ga suverene presentasjoner som fenget tilhørerne. Tenk å starte yrkeskarrieren sin med et slikt nivå på formidlingsevnen - fantastisk! Jeg stod bakerst i … Fortsett Sannhetens øyeblikk

Effekten av å spise sammen

Visste du at folk blir mer positivt innstilt til saker de blir presentert for - når de samtidig får noe å spise eller drikke? En av mange påvirkningsfaktorer som Cialdini beskriver i sin bok "Påvirkning" - anbefales! Lakshmi Balachandra forteller i en blogg hos Harvard Business Review om hvordan en felles lunsj påvirket forhandlingsresultater, de … Fortsett Effekten av å spise sammen