Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi snakker mye om involvering av medarbeidere og at kunnskap og kompetanse finnes stadig mer spredt utover i organisasjonene.

Vi snakker om deling og om hvordan deltagelse skaper engasjement og motivasjon.

Vi snakker om innovasjon som nøkkelen til det vi skal leve av etter oljen.

Samtidig henger vi igjen i gamle forestillinger om lederen som den allvitende. Er du som leder villig til å slippe noe styring og kontroll for å åpne for innspill? Vet du i så fall hvordan du gjør det? Slik at fordelene langt overgår ulempene?

Margaret Wheatley har skrevet en veldig god artikkel om denne brytningen:
Leadership in the Age of Complexity: From Hero to Host

Hvis du tror på involvering, kanskje Playmaker er noe for deg?
Se mer om hvordan du kan bli en Playmaker i egen virksomhet på bloggen playmakerne.wordpress.com

Noen ord til ettertanke…

Turning to one another

There is no greater power than a community discovering what it cares about.
Ask “What´s possible?” not “What´s wrong?” Keep asking.

Notice what you care about. Assume that many others share your dreams.

Be brave enough to start a conversation that matters.
Talk to people you know. Talk to people you don´t know.
Talk to people you never talk to.

Be intrigued by the differences you hear.
Expect to be surprised. Treasure curiosity more than certainty.

Invite in everybody who cares to work on what´s possible.
Acknowledge that everyone is an expert in something.

Know that creative solutions come from new connections.

Remember, you don´t fear people whose story you know.
Real listening always brings people closer together.

Trust that meaningful conversations change your world.
Rely on human goodness. Stay together.

Margaret Wheatley 

Jeg synes 1994 både er lenge siden og ikke så veldig lenge siden, men du hvor mye vi glemmer og hvor selvfølgelig alt det nye blir etterhvert.

Thomas Frey har satt tenåringen i perspektiv – i forhold til samfunnet og over tid. Det bringer noen interessante perspektiver – som f.eks. fremtidens tenåring som scanner kroppen sin og får passende klær fra en 3D printer, som snakker med maskiner og dingser, sjelden med folk, og som slett ikke bryr seg med å kjøre opp eller kjøpe seg bil.

Se mer på The futurist speaker!

Våre mentale anker påvirker handlingsrommet vårt, om vi er oss det bevisst eller ikke. Noen ganger sitter vi så godt fast i vaner og autopilot at handlingsrommet vårt begrenser seg til det kjente (og kjære?). Særlig da trenger vi å skape oss et større lerret, finne oss noen anker langt utenfor.

Jeg gjør det gjerne ved å se på nye trender og teknologier eller hva som gjøres i andre bransjer. Noen ganger oppdager jeg ting som drar opp pulsen og gir meg den gode WOW-følelsen – så fantastisk, er det virkelig mulig?!

I dag var det et helt nytt prespektiv på vannforsyning, les selv på FuturistSpeaker.com!

HiST Industriell Instrumentering Masterstudenter 2013

HiST Industriell Instrumentering Masterstudenter 2013

Dette er de første Masterstudentene fra HiSTs Industriell Instrumentering – etter at de hadde presentert essensen av Masteroppgavene sine for NCE (Norwegian Center of Expertise) Instrumentation. Champagnen var vel fortjent, alle fem ga suverene presentasjoner som fenget tilhørerne. Tenk å starte yrkeskarrieren sin med et slikt nivå på formidlingsevnen – fantastisk!

Jeg stod bakerst i salen med klump i halsen, etter å ha jobbet sammen med dem og lært dem mange av mine beste triks. Presentasjonskurs holder jeg jo ofte, og det er spesielt artig å jobbe med dyktige studenter, men dette var den første gangen jeg var med hele veien. For en opptur!!

 

Joda, de aller fleste av oss snakker – i ulike sammenhenger og ofte på flere språk – men holder det å formulere ord og setninger for å kunne si at du kan snakke? Hva skal til for å kunne snakke i forsamlinger?

Du må ha et budskap som du ønsker å formidle til en målgruppe – og noen grunnleggende ferdigheter for å lykkes med dette. Når du kommer opp på dette nivået begynner det å bli artig og spennende å lære mer. Selv verdens beste foredragsholdere øver seg, jevnlig.

Dette er i sannhet livslang læring. Du får best effekt av å øve på en eller to ting om gangen – hvilke dette er, ja, det kan du ofte trenge ekstern input på å finne ut av. Derfor legger Gjertrud Eriksen og jeg så mye vekt på praktiske øvelser og tilbakemelding på våre Ta rommet! Presentasjonskurs.

Jeg anbefaler denne artikkelen av Peter Sims på Harvard Business Review: Going from «Suck to Non-Suck» as a Public Speaker.

 

Visste du at folk blir mer positivt innstilt til saker de blir presentert for – når de samtidig får noe å spise eller drikke?

En av mange påvirkningsfaktorer som Cialdini beskriver i sin bok «Påvirkning» – anbefales!

Lakshmi Balachandra forteller i en blogg hos Harvard Business Review om hvordan en felles lunsj påvirket forhandlingsresultater, de ble faktisk 11-12% mer innbringende enn når de ikke spiste sammen. Les om forskningen hennes her:

Should You Eat While You Negotiate?

Det er ikke bare hensynet til energi og blodsukker som gjør at jeg legger så stor vekt på lunsj og annen servering på Otium ;o)

Visste du at referanser til hjernen vår – om det så bare er et bilde – øker interesse, troverdighet og salgbarhet?

Jeg blir nok ofte lurt av dette, da jeg synes at hjerneforskning er et spennende tema og lett blir fascinert av alt det hjerneforskerne finner ut. Da er det nyttig at noen setter det hele i perspektiv, slik Molly Crockett gjør i dette foredraget på TED.com: Beware neuro-bunk Noe å legge seg litt på minnet ;o)

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.